נהלים וחוזרים

סיורי בטיחות במרכזים הרפואיים הממשלתיים

תאריך פרסום:
2/07/2017
מספר נוהל:
3/2017

הנוהל מגדיר שיטה אחידה לביצוע סבבי בטיחות במרכזים הרפואיים הממשלתיים ע"י הנהלת הארגון וצוות היחידות לבטיחות הטיפול – איתור כשלים במחלקות באמצעות סיור בהן ושיחה עם הצוות, וכן ביצוע מעקב אחר תיקון הליקויים שהתגלו במהלך סיורים אלו.

החוזר מגדיר מושגי מפתח רלוונטיים, קובע יעדים לביצוע סבבי הבטיחות והשגתם מטרתם, כחלק מחיזוק והטמעה של תרבות בטיחות בארגון, וכמנוף לחינוך ולמידה.

במסגרת החוזר מתוארת שיטת הביצוע, הרכב המשתתפים בסיור, מהלכו (לרבות סוגיות שיש לבחון) ועוד.