מבזק בטיחות: סיכונים הקשורים במורסלציה חשמלית בניתוחים גינקולוגיים
שם מאמר מקורי:

Quick Safety: Risks related to power morcellation in gynecologic surgery

מחבר:

The Joint Commission, Division of Health Care Improvement

פורסם בתאריך:01/11/2014
שפה:אנגלית
קישור:לנוסח המלא
מבזק בטיחות: סקירת תחלואת אימהות
שם מאמר מקורי:

Quick Safety: Reviewing maternal morbidity

מחבר:

The Joint Commission, Division of Health Care Improvement

פורסם בתאריך:01/09/2014
שפה:אנגלית
קישור:לנוסח המלא
שיתוף פעולה בין בתי חולים לשיפור בטיחות בתחום המיילדות
שם מאמר מקורי:

Improved obstetric safety through programmatic collaboration 

מחבר:

Dena Goffman, MD, FACOG, Micheal Brodman, MD, Arnold J. Friedman, MD, Howard Minkoff, MD, FACOG, and Irwin R. Merkatz, MD

פורסם בתאריך:01/02/2014
מקור המידע:

ASHRM - Journal of Healthcare Risk Management.  volume 33, number 3

שפה:אנגלית
קישור:לנוסח המלא
היבטים משפטיים במעקב הריון
מחבר:עו"ד הילה כהן-קימל; עו"ד לימור כהן; הגב' עידית ברזילי - כולן מהיחידה לניהול סיכונים ברפואה, ענבל
פורסם בתאריך:01/11/2009
מקור המידע:מגזין אלף בית- אחיות בריאות הציבור, מטעם העמותה לקידום הסיעוד בבריאות הציבור. גיליון מס' 18 - נובמבר 2009
שפה:עברית
קישור:למאמר המלא
מאפיינים של  עדים מומחים בתביעות שעניינם פגיעות נוירולוגיות בלידה
שם מאמר מקורי:

Characteristics of Physicians Who Frequently Act as Expert Witnesses in Neurologic Birth Injury Litigation

מחבר:

Kesselheim AS, Studdert DM

מקור המידע:

Obstetrics and Gynecology.2006:108(2):273-278

שפה:אנגלית
 מי יילד את הנכדים שלנו - השפעת תביעות בגין שיתוק מוחין  על מקצוע רפואת המיילדות  
שם מאמר מקורי:

Who Will Deliver Our Grandchildren- Implications of Cerebral Palsy Litigation

מחבר:

MacLennan A, Nelson KB, Hankins G, Speer M

מקור המידע:

JAMA.2005:294(13):1688-1690

שפה:אנגלית
כתובת האתר:www.jama.com
שיפור הבטיחות של המטופלות: ניהול סיכונים במיילדות וגיניקולוגיה (בהמשך לתמצית מאמר מ - 2001 )
שם מאמר מקורי:

Improving Patient Safety: Risk Management for Maternity and Gynaecology

מקור המידע:

Royal College of Obstetricians and Gynecologists, Clinical governance Advice No.2, 2005  

שפה:אנגלית
קישור: 
כתובת האתר:http://www.rcog.org.uk
בעיות בניהול סיכונים במיילדות: 5 שנים של ניהול סיכונים
שם מאמר מקורי:

Care Management Problems on the Labour Ward : 5 Years of Clinical Risk Management 

מחבר:

Lorin Lakasig and J.A.D Spencer Department of Obstetrics and Gynaecology, Northwick Park Hospital, Middlesex , UK

פורסם בתאריך:25/10/2005
מקור המידע:

Journal of Obstetrics and Gynaecology (2002) Vol.22,No. 5, 470-476

שפה:אנגלית
ניהול סיכונים קליני בגניקולוגיה ומיילדות  (ראה בהמשך תמצית מאמר מ - 2005 המהווה עידכון ותוספת למאמר זה )
שם מאמר מקורי:

Risk Management for Obstetricians and Gynaecologist Clinical governance advice no 2

מחבר:

The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists by : Dr G Penney FRCOG, Scottish programme for Clinical Effectiveness in Reproductive Health, Aberdeen, assisted by Dr A M Mathers FRCOG, Glasgow Peer reviewed by : Mr beedham FRCOG, London; Ms Brown (Clinical Negligence Scheme for Trusts); Dr S Green (Medical Defence Union);Professor D K James FRCOG, Nottingham; Professor A Halligan (NHS Clinical Governance Support Team); Miss P A Hurley MRCOG, Oxford; Mr DJ Tuffnell FRCOG, Bradford

מקור המידע:

Clinical governance advice no 2, January 2001

שפה:אנגלית
קישור: 
כתובת האתר:http://www.rcoq.org.uk