דלג על קישורי ניווט
אודות היחידה
ניהול סיכונים ברפואה
סוגיות ברפואה ומשפט
חקיקה וחידושי פסיקה
מאמרים


כניסה למורשים


דלג על קישורי ניווט
שיפור איכות הטיפול ובטיחות המטופל
כללי
תמציות מאמרים
נהלים וחוזרים
 

כללי

איכות הטיפול הרפואי ובטיחות המטופל במערכות בריאות הפכו בשנים האחרונות לתחום מקצועי ואקדמי רב פנים, אשר ממקד את העשייה הארגונית במטופל, צרכיו וציפיותיו. הגם שתהליכי איכות מאפיינים ארגונים עסקיים וציבוריים מגוונים, הרי שנדמה שחשיבותם בתחום הבריאות גדולה במיוחד, הואיל ויש בהם כדי להשפיע על חיי החולים ואיכותם.

ארגוני בריאות רבים מגלים נכונות עקרונית לשיפור בטיחות החולה ולמעבר ל"תרבות ארגונית של בטיחות". עם זאת , השגת מטרות אלו אינה פשוטה, שכן יישומן מחייב קיומה של תרבות ארגונית, המתייחסת לטעויות כתופעה אנושית שיש ללמוד ממנה ולא לחפש בה אשמים.

חשוב לזכור, שמתודולוגיות של איכות, טובות ככל שתהיינה, חייבות לעבוד בתוך התרבות הארגונית הקיימת, המורכבת מהיסטורית המוסד, הנהלתו, אילוצי תקציב, וניסיון העבר של אנשי הצוות. התעלמות מהתרבות הקיימת, תוביל בהכרח לכישלון של התהליך. עם זאת, דחייה של כל שיפור על רקע ההנחה ש"דברים לעולם לא ישתנו" הינה נבואה המגשימה את עצמה.  לפיכך, רגלו האחת של כל תהליך לשיפור בטיחות החולה צריכה להיות נטועה בדברים כפי שהם, ועל רגלו השנייה להיות נטועה בדברים כפי שצריכים היו להיות.

הואיל ולתהליך שיפור האיכות ברפואה פנים רבות, מתמקד פרק זה בסקירת מאמרים, העוסקים הן בהיבטים התיאורטיים והן בהיבטים הפרקטיים של הנושא, ממגוון נקודות מבט.