דלג על קישורי ניווט
אודות היחידה
ניהול סיכונים ברפואה
סוגיות ברפואה ומשפט
חקיקה וחידושי פסיקה
מאמרים


כניסה למורשים


דלג על קישורי ניווט
טעויות ברפואה
כללי
טעויות ברפואה - תמציות מאמרים
גילוי הטעות למטופל - תמציות מאמרים
נהלים וחוזרים
 

כללי
להזכירך, המידע המצוי באתר ניתן כשירות אינפורמטיבי, בלתי מחייב, אין לראות באמור בפרק זה הנחיה ו/ או משום עצה רפואית או משפטית לעניין זה ראה תנאי שימוש

טעויות ברפואה  |  מהי טעות רפואית  |  סוגי טעויות ברפואה  |  הקונפליקט שבין המטפל למטופל על רקע הארוע החריג  |  נקודות למחשבה

טעויות ברפואה

שערו בנפשכם שהינכם נוסעים בטיסה, ובעודכם מתארגנים ומתיישבים במקומותיכם נשמעת ההודעה הבאה: "גבירותי ורבותי, ברוכים הבאים לטיסת אל-על שמספרה 586 ויעדה אמסטרדם. שמי יואב בן בסט ואני  אהיה הקברניט שלכם. הטיסה תארך כ- 4 שעות ובהזדמנות זו הרשו לי לבשר לכם כי סיכוייכם להגיע ליעדכם בלא פגע הינו 97% והסיכוי שאני או אנשי הצוות האחרים נעשה טעות רצינית לאורך הטיסה הוא רק 6.7%. אנא הדקו את חגורות הבטיחות, הימנעו מעישון, התרווחו במקומותיכם ותיהנו בטיסה".1 האם מישהו מכם היה נשאר במטוס? חוששני שלא.

למרבה מזלן של חברות התעופה, הסטטיסטיקה שונה בהרבה ומדברת על שעורי תמותה של 0.27 למיליון המראות בלבד, בין השנים 1990 ל- 1994 ,בארצות הברית. לעומת זאת, במערכת הבריאות הסטטיסטיקה שונה לחלוטין ושעור התמותה כתוצאה מטעויות ברפואה מגיע לכדי 98,000 פטירות בשנה בארצות הברית בלבד, ולמעשה, זהו הגורם  הרביעי בשכיחותו לתמותה. נתון זה אינו הנתון המדאיג היחידי, שכן העלות המוערכת של טעויות ברפואה בשנה אחת בארצות הברית עומדת על 37.6 מיליארד דולר!
בעבודה נרחבת - Harvard medical study 2 נבדקו 30,000 תיקים של חולים שאושפזו במהלך 1984 בבתי חולים במדינת ניו-יורק, ונמצא כי אחוז הפגיעה במטופלים הגיע ל- 3.7% מכלל המאושפזים, מתוכם 13.6% מתו. כן התברר, כי ניתן היה למנוע מחצית מן המקרים. אם נעשה אקסטרפולציה של הנתונים הללו לכלל האוכלוסייה בארצות הברית, נראה כי 120,000 אמריקנים מתים כל שנה כתוצאה מטעויות בטיפול הרפואי.

לראש הדף ▲

מהי טעות רפואית?
ה- IOM 3 (Institute Of Medicine) פרסם ב- 1999 דו"ח שנקרא "To Err Is Human" ובו הגדיר טעות כ"כשלון של פעולה מתוכננת להסתיים כפי שתוכננה". הכותרת מייצגת את התובנה, שהפן האנושי הוא חלק בלתי נפרד מהטעות, אך יש לזכור כי זה אינו הפן היחידי אלא נדבך ממכלול  רב מערכתי  שדורש לא אחת התערבות ושיפור. בנוסף, אם נעמיק בהגדרת הטעות, כפי שהוגדרה על ידי ה-IOM, נבין כי טעות תמיד אינה נעשית בכוונה אלא בשגגה.
אגב, כיום מקובל להשתמש במושג "אירוע חריג" כתחליף למילה "טעות", שגרמה לאי נוחות בקרב חוגים מקצועיים שונים.
מפתיע היה לגלות ממחקר השוואתי שפורסם ב 4 NEJM ב- 2002, בו סקרו 831 רופאים ע"י שאלון בדואר ו- 1207 אנשים מהציבור הרחב שנבחרו באקראי לענות על סקר טלפוני, כי למרות שמרבית הנשאלים משתי קבוצות דיווחו על מעורבותם באירוע חריג, הם אינם חושבים שממדי הבעיה גדולים כפי שמציג ה- IOM והיו מופתעים שתמותה כתוצאה מטעות רפואית נמצאה כאחת מעשרת גורמי התמותה המובילים בארה"ב. עם זאת, נתגלעה מחלוקת בין שתי הקבוצות בקשר בענין הסיבות לטעויות רפואיות והדרכים להתמודד עימן. 

לראש הדף ▲

סוגי טעויות ברפואה

במאמרם "Preventing medical injury" 5, Leape וחבריו אפיינו את סוגי הטעויות ברפואה על פי הקטגוריות הבאות:

Diagnostic
Error or delay in diagnosis
Failure to employ indicated tests
Use of outmoded tests or therapy
Failure to act on results of monitoring or testing
Treatment
Error in the performance of an operation, procedure, or test
Error in administering the treatment
Error in the dose or method of using a drug
Avoidable delay in treatment or in responding to an abnormal test
Inappropriate (not indicated) care
Preventive
Failure to provide prophylactic treatment
Inadequate monitoring or follow-up of treatment
Other
Failure of communication
Equipment failure
Other system failure
Leape, Lucian; Lawthers, Ann G.; Brennan, Troyen A., et al. Preventing medical injury. Qual Rev Bull. 1993; 19(5): 144-149.

במאמרים הבאים  שיופיעו  באתר בנושא טעויות ברפואה ננסה להרחיב את היריעה ולסקור בפירוט סוגיות שונות הקשורות בטעויות ברפואה.

לראש הדף ▲

הקונפליקט שבין המטפל למטופל על רקע האירוע החריג
מאמר שפורסם ב- 6 JAMA ב- 2003 מציג היטב את פער הציפיות שבין המטפל למטופל, ומדגיש יותר מכל את ניגוד האינטרסים שביניהם בסיטואציה של אירוע חריג. המטופל מעוניין בעיקר בחשיפת הטעות, וכמוהו גם גופים אתיים וגופים מקצועיים העוסקים בניהול סיכונים. לעומתם, המטפל מעוניין להימנע מחשיפת הטעות. באופן זה המטפל והמטופל נתקלים בצרכים רגשיים מנוגדים שאינם באים על סיפוקם בעת התרחשות האירוע החריג.
המטופל מצידו נחשף לדילמות רבות. הוא מעוניין בחשיפת מלוא הפרטים על הטעות, הוא מצפה לקבל הסבר מדוע אירעה הטעות, האם הייתה בלתי נמנעת, מה משמעות הטעות מבחינתו בכל הנוגע לבריאותו ולסכנות להן הוא נחשף, כיצד עליו לנהוג כעת משאירעה הטעות? האם לעזוב למוסד אחר? האם להמשיך לסמוך על המטפל שיעשה כל שביכולתו לתקן את הטעות? הוא, כמובן, גם חרד שמא טעות זו תישנה ותפגע במטופלים נוספים.
המטפל מצידו מוכן למסור מידע על הטעות, אך מעוניין בניסוח מרוכך שיציג את הטעות כאירוע לא רצוי. הוא אינו שש להסביר מדוע התרחשה הטעות והאם יש סיכוי שהיא תישנה. הטעות שביצע מביכה אותו, והוא חושש מההיבטים המשמעתיים ולא אחת חרד גם ליוקרתו האישית בעיני עמיתיו למקצוע.
המטופל מצפה לכתף תומכת ולהתנצלות, ואילו המטפל חושש להתנצל שמא ינוצל הדבר לצרכים מדיקולגלים. לחילופין, לא תמיד הוא מסוגל לתת סיוע תמיכתי וסעד נפשי לאחר מעורבותו בגרימת הנזק למטופל.
עצם התרחשות הטעות יוצר קונפליקט נוסף בין המטפל למטופל. מחד גיסא, המטופל ובמידה מסוימת הנהלת המוסד הרפואי, מעוניינים שהמטפל "ישלם" על הנזק שגרם, קרי הם מעוניינים בנקיטת צעד משמעתי כנגד המטפל. מאידך גיסא, המטפל חושש מצעדים משמעתיים ומעוניין בשל כך להצניע ככל שניתן את מידת הנזק שנגרם. חששו של המטפל מ"עונש" אינו בלתי רציונלי, והימנעות מענישה חשובה בהקטנת החרדות של המטפל לאחר שארע אירוע חריג, ובכך מעודדת אותו ואת עמיתיו לא לחשוש לדווח על אירוע בזמן אמת בעתיד.

לראש הדף ▲


נקודות למחשבה:

 • טעויות לעולם לא נעשות בכוונה
 • טעויות גדולות הן תוצאה של טעויות קטנות
 • כל אדם טועה
 • החשש מעונש אינו בלתי רציונלי
 • איש אינו שש להודות בטעות אם בתגובה הוא  נענש
 • טעויות הן דרך ללמוד כיצד לטעות פחות בעתיד

" תן לי את האומץ להבין את טעויותיי היום כך שמחר אוכל לראות
  באור טוב יותר את אשר לא ראיתי באור העמום של אתמול. "                                       
     רבי משה בן מימון (רמב"ם) 1135-1204

לראש הדף ▲

References:

 1. Berwick D, Leape L, et al. Reducing errors in medicine. BMJ 1999; 319:136-137
 2. Brennan TA, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: 
  results of the Harvard medical practice study. N Engl J Med 1991; 324: 370-376
 3. Institute of medicine (IOM). To Err Is Human – Building a safer health system.  
 4. Blendon et al. Views of practicing physicians and the public on medical errors. Engl  J 
  Med 2002; 347: 1933-1940 
 5. Leape, Lucian; Lawthers, Ann G.; Brennan, Troyen A., et al. Preventing medical 
  injury. Qual Rev Bull.1993; 19(5): 144-149.
 6. Thomas H. et al. Patients and physicians attitudes regarding the disclosure of medical
  errors. JAMA 2003; 289: 1001-1007  

לראש הדף ▲