דלג על קישורי ניווט
אודות היחידה
ניהול סיכונים ברפואה
סוגיות ברפואה ומשפט
חקיקה וחידושי פסיקה
מאמרים


כניסה למורשים


דלג על קישורי ניווט
הכשרת מנהלי סיכונים ובטיחות הטיפול
כללי
 

כללי
פתיחת תוכנית הכשרת מנהלי סיכונים ובטיחות הטיפול במערכת הבריאות- מחזור 6
 
 
 
 

היחידה ללימודי המשך מתקדמים ברפואה בטכניון, בשיתוף הפורום הישראלי לבטיחות הטיפול ברפואה, שמחים להודיע על פתיחת המחזור החמישי של התכנית להכשרת מנהלי סיכונים ובטיחות הטיפול במערכת הבריאות. תוכנית הלימודים כוללת חלק תיאורטי/עיוני וכן חלק של התנסויות מעשיות.

בתכנית הלימודים השנה, יחידות לימוד והכשרה מורחבות, בנושא ניהול הסיכונים – ארגוני, תפעולי, פיננסי ורפואי, תחום גורמי אנוש והנדסת אנוש, מיני קורס באיכות ומדידתה, מבוא לאקרדיטציה, סטטיסטיקה ועיבוד נתונים למנהלי הסיכונים, יחידת לימוד העוסקת בחקיקה ופסיקת בריאות,  מודלים לקבלת החלטות בתנאי אי וודאות,  לימוד תחקירים ועוד, להם מצטרפים סדנאות, ימי התנסות ועבודה עצמית.

 מטרת התכנית: הקניית ידע תיאורטי רחב, כלים מקצועיים והתנסות מעשית לביצוע תפקיד מנהל סיכונים במערכת הבריאות. התכנית מתמקדת בנושאי קידום בטיחות הטיפול בארגון, ומכשירה את הסטודנטים כבר במהלך הלימודים בתחום.

קהל היעד: אנשי סגל רפואי ושאינו רפואי, המשמשים בפועל בתפקידי ניהול סיכונים ו/או כאלו העתידים להתמנות לתפקיד בתחום זה.  

התוכנית כוללת הרצאות, סדנאות, תרגולים וסטאג'. 

מצורף דף מידע אודות התכנית