שם החוק:חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998
קישור:לנוסח המלא
שם החוק:חוק החולה הנוטה למות, תשס"ו-2005
קישור:לנוסח המלא
שם החוק:חוק הגנת פרטיות, תשמ"א-1981
קישור:לנוסח המלא
שם החוק:חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996
קישור:לנוסח המלא