תביעות, טעויות, ותשלומי פיצויים בגין רשלנות רפואית.
שם מאמר מקורי: Claims, Errors, and Compensation Payments in Medical Malpractice Litigation
מחבר:David M. Studdert, LL.B., Sc.D., M.P.H., Michelle M. Mello, J.D., Ph.D., M.Phil., Atul A. Gawande, M.D., M.P.H., Tejal K. Gandhi, M.D., M.P.H., Allen Kachalia, M.D., J.D., Catherine Yoon, M.S., Ann Louise Puopolo, B.S.N., R.N., and Troyen A. Brennan, M.D., J.D., M.P.H
מקור המידע:N Engl J Med. 2006 May 11;354(19):2024-33.  
שפה:אנגלית

גורמים ארגוניים המשפיעים על אימוץ טכנולוגיות והטמעתן בשירות הבריאות הלאומי הבריטי: סקירת ספרות שיטתית

שם מאמר מקורי:

Organizational factors influencing technology adoption and assimilation in the NHS: a systematic literature review

מחבר:

Dr Glenn Robert; Professor Trisha Greenhalgh; Dr Fraser MacFarlane; Mr Richard Peacock

שפה:אנגלית
קישור:לעבודה המלאה
 מי יילד את הנכדים שלנו - השפעת תביעות בגין שיתוק מוחין  על מקצוע רפואת המיילדות
שם מאמר מקורי:Who Will Deliver Our Grandchildren- Implications of Cerebral Palsy Litigation
מחבר:MacLennan A, Nelson KB, Hankins G, Speer M
מקור המידע:JAMA.2005:294(13):1688-1690
שפה:אנגלית
כתובת האתר:www.jama.com
בעיות בניהול סיכונים במיילדות: 5 שנים של ניהול סיכונים
שם מאמר מקורי:Care management problems on the labour ward : 5 years of clinical risk management
מחבר:Lorin Lakasig and J.A.D Spencer Department of Obstetrics and Gynaecology, Northwick Park Hospital, Middlesex , UK
פורסם בתאריך:25/10/2005
מקור המידע:Journal of Obstetrics and Gynaecology (2002) Vol.22,No. 5, 470-476
שפה:אנגלית
טיפולוגיה של סוגי הסכמה לטיפול רפואי בהתאם לסוג ההחלטה: החלטה משותפת, הסכמה מדעת והסכמה בסיסית
שם מאמר מקורי:A Typology of Shared Decision Making, Informed Consent, and Simple Consent
מחבר:Simon N. Whitney, MD, JD; Amy L. McGuire, JD; and Laurence B. McCullough, PhD
פורסם בתאריך:06/01/2004
מקור המידע:Ann Intern Med. 2004 Jan 6;140(1):54-9.   
שפה:אנגלית
שיפור הבטיחות של המטופלות: ניהול סיכונים במיילדות וגיניקולוגיה (בהמשך לתמצית מאמר מ - 2001)
שם מאמר מקורי:Improving Patient Safety: Risk Management for Maternity and Gynaecology
מקור המידע:Royal College of Obstetricians and Gynecologists, Clinical governance Advice No.2, 2005  
שפה:אנגלית
כתובת האתר:http://www.rcog.org.uk
ניהול סיכונים קליני בגניקולוגיה ומיילדות  (ראה בהמשך תמצית מאמר מ - 2005 המהווה עידכון ותוספת למאמר זה)
שם מאמר מקורי:Risk Management for Obstetricians and Gynaecologist Clinical governance advice no 2
מחבר:The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists by : Dr G Penney FRCOG, Scottish programme for Clinical Effectiveness in Reproductive Health, Aberdeen, assisted by Dr A M Mathers FRCOG, Glasgow Peer reviewed by : Mr beedham FRCOG, London; Ms Brown (Clinical Negligence Scheme for Trusts); Dr S Green (Medical Defence Union);Professor D K James FRCOG, Nottingham; Professor A Halligan (NHS Clinical Governance Support Team); Miss P A Hurley MRCOG, Oxford; Mr DJ Tuffnell FRCOG, Bradford
מקור המידע:Clinical governance advice no 2, January 2001
שפה:אנגלית
כתובת האתר:http://www.rcoq.org.uk
דיווח על אירועים חריגים ועל כמעט טעויות ל- NHS
שם מאמר מקורי:Adverse Event and Near Miss Reporting in the NHS
מחבר:R Shaw, F Drever, H Hughes, S Osborn, and S Williams
מקור המידע:Qual. Saf. Health Care, Aug 2005; 14: 279 - 283  
שפה:אנגלית
כתובת האתר:http://qhc.bmjjournals.com
עמדות של מטפלים כלפי דיווח על טעויות במהלך טיפול רפואי בבתי חולים
שם מאמר מקורי:Using focus groups to understand physicians' and nurses' perspectives on error reporting in hospitals
מחבר:Jeffe DB, Dunagan WC, Garbutt J, Burroughs TE, Gallagher TH, Hill PR, Harris CB, Bommarito K, Fraser VJ
מקור המידע:Jt Comm J Qual Saf. 2004 Sep;30(9):471-9
מעקב באמצעות דיווח חסוי על אירועים חריגים
שם מאמר מקורי:Confidential clinician-reported surveillance of adverse events among medical inpatients
מחבר:Weingart SN, Ship AN, Aronson MD
פורסם בתאריך:15/07/2000
מקור המידע:J Gen Intern Med. 2000 Jul;15(7):470-7.
שפה:אנגלית
כתובת האתר:http://www.ncbi.nlm.nih.gov
עד כמה משקף דיווח על אירועים חריגים את סיכוני הפרקטיקה בבתי חולים?
שם מאמר מקורי:?Are the risks of hospital practice adequately recognised by incident reporting
מחבר:G Neale
מקור המידע:Health Care 2005;14:78-79  Qual Saf  
שפה:אנגלית
לשים את הסכמת המטופל במרכז
שם מאמר מקורי:Making consent patient centred
מחבר:Bridson, John, Clare Hammond, Austin Leach, and Michael R Chester
מקור המידע:BMJ  2003;327:1159-1161, 15 November  
שפה:אנגלית
כתובת האתר:http://bmj.bmjjournals.com
הסכמה מדעת מנקודת מבטו של המטופל
שם מאמר מקורי:Informed consent: a patients' perspective
מחבר:Burns, Paul, Ivan Keogh, and Conrad Timon
מקור המידע:Journal of Laryngology & Otology, Volume 119, Number 1, january 2005, pp. 19-22(4)
שפה:אנגלית
כתובת האתר:www.ingentaconnect.com
הסכמה וסיבוכים: הבדלים בגילוי אודות הסיכון אצל מנתחים שונים
שם מאמר מקורי:Consent and complications: risk disclosure varies widely between individual surgeons
מחבר:McManus P.L.; Wheatley K.E.
פורסם בתאריך:01/03/2003
מקור המידע:Annals of The Royal College of Surgeons of England, Volume 85, Number 2, 1 March 2003, pp. 79-82
שפה:אנגלית
כתובת האתר:http://www.ingentaconnect.com
הסכמה מדעת של מטופלים פסיכיאטריים: בעקבות מאמרו של השופט בדימוס יצחק בנאי "החלת הוראות חוק זכויות החולה על חולי נפש"
מחבר:יורם צ. צדיק, פסיכולוג קליני בכיר, חטיבה פסיכיאטרית,  מרכז רפואי רמב"ם
מקור המידע:רפואה ומשפט גיליון מס' 29 – נובמבר 2003
שפה:עברית
כתובת האתר:http://smli.org.il/index/main_files/biton/biton%2029/18.htm