דלג על קישורי ניווט
אודות היחידה
ניהול סיכונים ברפואה
סוגיות ברפואה ומשפט
חקיקה וחידושי פסיקה
מאמרים


כניסה למורשים


דלג על קישורי ניווט
אודות היחידה
היחידה לניהול סיכונים
צור קשר
תודות
 

תודות

תודות לכל השותפים לבניית האתר, על הטקסטים שכתבו, על עצתם הטובה, על עינם הביקורתית ועל תמיכתם הטכנולוגית והמנהלית בהקמת האתר.

כן נתונה תודתנו לגדעון הוצאה לאור בע"מ עבור הנוסחים המלאים של החוקים; לחברת דטה חוק ומשפט בע"מ, מפעילת אתר האינטרנט www.lawdata.co.il  עבור הנוסחים המלאים של הפסיקה  שבאתר; ולחברת נבו, מפעילת אתר האינטרנט www.nevo.co.il עבור הנוסחים המלאים של הפסיקה ושל החקיקה שבאתר.