ענבליות

ענבלית 1.2022
משלוש יוצא אחד
זיהוי ושיוך הקרנית הנכונה למטופל
ענבלית 3.2021
Air Supply
זיהוי יולדות עם גורמי סיכון המחייבים טיפול מניעתי בנוגדי קרישה לאחר לידה בהתאם לפרוטוקולי עבודה והנחיות
ענבלית 2.2021
שאלה של השקפה
קבלת החלטה רפואית לאחר תכלול כל היעוצים והמידע

סרטי הדרכה

גילוי נאות
הנפגע השני
ברכת שנה טובה
בקרוב- קורס מקוון בתחום בטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה
חוק זכויות החולה
תקשורת מיטבית
עקרונות פרקטיים לקבלת הסכמה מדעת
כמעט אירוע
השתקפות