ענבליות

ענבלית 2.2021
שאלה של השקפה
קבלת החלטה רפואית לאחר תכלול כל היעוצים והמידע
ענבלית 1.2021
שידור כפול
שיוך נכון של מדדי מטופלים במסך תחנת הטלמטריה
ענבלית 7.2020
ימי קורונה דחיה במחשבה תחילה
ניהול מושכל של התורים לניתוחים אלקטיביים בתקופת מגפת הקורונה

סרטי הדרכה

ברכת שנה טובה
בקרוב- קורס מקוון בתחום בטיחות הטיפול וניהול סיכונים ברפואה
חוק זכויות החולה
תקשורת מיטבית
עקרונות פרקטיים לקבלת הסכמה מדעת
כמעט אירוע
השתקפות
רצף טיפולי
קיבעון מסוכן