ענבליות

ענבלית 6.2020
תקדים תרופה למכה
קבלת מידע מלא אודות הטיפול התרופתי אותו נוטל המטופל
ענבלית 5.2020
הפנייה פנינה
העברת מידע בין מטפלים לשם שמירת הרצף הטיפולי והבטחת טיפול מיטבי
ענבלית 4.2020
לא נעול על זה
ביצוע שמירה פסיכיאטרית אפקטיבית במחלקות כלליות להבטחת בטיחות המטופל ומניעת מקרי אובדנות

סרטי הדרכה

תקשורת מיטבית
עקרונות פרקטיים לקבלת הסכמה מדעת
כמעט אירוע
השתקפות
רצף טיפולי
קיבעון מסוכן
סרט תיעודי - הרשומה הרפואית
הסכמה וסירוב מדעת
במרחק נגיעה - יחסי תורן כונן