ענבליות

ענבלית 01.2020
קבלת הסכמה וסירוב לנתיחה תעשה על פי החוק
5.2018
נותר מאחור
אי השארת רקמה שנכרתה בשדה הניתוחי
ענבלית 4.2018
מתן בטוח
מטופל יקבל טיפול תרופתי באופן בטוח ועל פי חוזרים רלוונטיים ונהלי עבודה פנימיים

סרטי הדרכה

עקרונות פרקטיים לקבלת הסכמה מדעת
כמעט אירוע
השתקפות
רצף טיפולי
קיבעון מסוכן
סרט תיעודי - הרשומה הרפואית
הסכמה וסירוב מדעת
במרחק נגיעה - יחסי תורן כונן