ענבליות

ענבלית 1.2021
שידור כפול
שיוך נכון של מדדי מטופלים במסך תחנת הטלמטריה
ענבלית 7.2020
ימי קורונה דחיה במחשבה תחילה
ניהול מושכל של התורים לניתוחים אלקטיביים בתקופת מגפת הקורונה
ענבלית 6.2020
תקדים תרופה למכה
קבלת מידע מלא אודות הטיפול התרופתי אותו נוטל המטופל

סרטי הדרכה

תקשורת מיטבית
עקרונות פרקטיים לקבלת הסכמה מדעת
כמעט אירוע
השתקפות
רצף טיפולי
קיבעון מסוכן
סרט תיעודי - הרשומה הרפואית
הסכמה וסירוב מדעת
במרחק נגיעה - יחסי תורן כונן