ענבליות

ענבלית 8.2017
לא הכל כלול
הרחבה של ניתוח ללא מתן הסבר וקבלת אישור מראש מהמטופל, יכול להיחשב כפגיעה באוטונומיה שלו
ענבלית 7.2017
דרוש חידוש
אי חידוש תרופה חיונית עלול לסכן את המטופל,
ענבלית 6.2017
במקביל אך לא בקצב
העדר תמיכה מיחשובית ותקשורת בין צוותים מטפלים עלול לפגוע במטופל !

סרטי הדרכה

השתקפות
רצף טיפולי
קיבעון מסוכן
סרט תיעודי - הרשומה הרפואית
הסכמה וסירוב מדעת
במרחק נגיעה - יחסי תורן כונן