ענבליות

ענבלית 2.2021
שאלה של השקפה
קבלת החלטה רפואית לאחר תכלול כל היעוצים והמידע
ענבלית 1.2021
שידור כפול
שיוך נכון של מדדי מטופלים במסך תחנת הטלמטריה
ענבלית 7.2020
ימי קורונה דחיה במחשבה תחילה
ניהול מושכל של התורים לניתוחים אלקטיביים בתקופת מגפת הקורונה

סרטי הדרכה

חוק זכויות החולה
תקשורת מיטבית
עקרונות פרקטיים לקבלת הסכמה מדעת
כמעט אירוע
השתקפות
רצף טיפולי
קיבעון מסוכן
סרט תיעודי - הרשומה הרפואית
הסכמה וסירוב מדעת